Modern konst

oktober 20, 2017

Den moderna konsten började växa fram under perioden mellan 1860-talet fram till och med 1970-talet. Ofta kännetecknas den här typen av konst av mer experimentella metoder där man gått ifrån den traditionella konsten. Man experimenterade allt mer med olika sorters material och utmanade de tidigare synvinklarna på vad som var konst. Under tiden då den

Continue Reading