Sjukförsäkring

Bli trygg med en sjukförsäkring

Bli trygg med en sjukförsäkring

editorial

Många av oss har många försäkringar. Vi försäkrar hem, bil, djur och så vidare men det många av oss som glömmer att investera i en sjukförsäkring. Med en sjukförsäkring så blir inkomsten större vid en eventuell långtidssjukskrivning. I Sverige får vi sjukpenning från arbetsgivaren i första hand, under de 14 första dagarna och därefter går Försäkringskassan in och betalar.

Men både när arbetsgivaren och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning så betalar de bara ut 80 procent av den ordinarie lönen. Och om man är sjukskriven under lång tid är det ganska mycket pengar som försvinner. Med en sjukförsäkring har man dock rätt att få ut mer av sin inkomst.  

Sjukförsäkring

Teckna en sjukförsäkring 

Det finns olika försäkringsbolag som tillhandahåller sjukförsäkringar, ett bolag är afa Försäkringar. Hos dem kan man få 12,5 procent av utbetald sjukpenning när Försäkringskassan betalar 80 procent. Om man är sjukskriven under längre tid så man bara får 75 procent betalar försäkringen istället ut 13,3 procent av utbetald sjukpenning. Den här skillnaden kan göra mycket för ekonomin och göra att man ändå känner att det går ihop.

Det kan vara tungt att vara sjuk eller skadad och behöva vara sjukskriven men med en försäkring kan man åtminstone vara tryggare i sin inkomst och känna att glappet mellan den ordinarie lönen och sjuklönen inte är lika stort. Sjukförsäkringen börjar dessutom att gälla den 15:e sjukdagen vilket gör att man inte måste vara sjukskriven jättelänge innan försäkringen börjar att gälla.

Om du inte har en sjukförsäkring idag, gå och läs mer om försäkringen och vad den innebär. En sjukförsäkring är ofta en väldigt liten kostnad gentemot vad man kan förlora i inkomst om man blir långtidssjukskriven. Det är viktigt att investera i sig själv och sin egen hälsa, man ska faktiskt kunna vara sjukskriven och känna att pengarna räcker till ändå för de utgifter som man har.