elbesiktning

Elbesiktning en lysande lösning på elsäkerhet

Elbesiktning en lysande lösning på elsäkerhet

När man står inför köp av en fastighet vare sig det rör sig om villa, fritidshus, lägenhet etc. är det ytterst viktigt att man som köpare kontrollerar byggnadens el-installationer, genom att göra en elbesiktning. Det spelar således ingen roll om det rör sig om en äldre fastighet eller nyproduktion, kontrollen av el är lika viktig i båda fallen. Inför ett köp är det rimligt att få ta del av handlingar som säljaren har för att på så sätt kunna ta del av vem som genomfört elinstallationen och när samt vad som installerades då. En sådan information påvisar om el installerats i efterhand eller endast i samband med att byggnaden byggdes.

 

Kontrollera elsäkerheten

För att vara på den säkra sidan innan man slår till och köper sitt drömhem, är en genomgång av elen att föredra. Det förhindrar upptäckten av farlig elinstallation efter köpet. För att undvika sådana överraskningar behöver fastigheten genomgå en elbesiktning. El-besiktningen skall utföras av auktoriserade elföretag med rätt kunskap och erfarenhet. En elbesiktning i Stockholm kan exempelvis utföras av Nordström El. El-företagen  har till uppgift att kontrollera att elinstallationerna är fackmannamässigt utförda och rätt underhållna. Ett protokoll utfärdas där det framgår om elen är fullgod eller om något behöver ändras. En kontroll förhindrar olycksfall, elbränder men även eventuella tvister med säljaren. 

 

 

Enkla och säkra åtgärder

Alla är ju rädda om våra nära och kära och vill därför  vistas i en trygg och säker miljö. Oavsett om personen är säljare eller köpare av en fastighet av något slag, är det för alla parter nödvändigt att låta objektet genomgå en elbesiktning för att säkerställa god elsäkerhet. Är man osäker på elsäkerheten i hemmet finns det många lokala aktörer att välja bland. Anlitar man ett företag för elbesiktning i Stockholm eller någon annan ort så utförs kontrollen på samma sätt, vilket innebär en noggrann besiktning av elcentralen, jordfelsbrytare, säkringar, uttag och kablar etc. Alla tester ger besked om elsäkerheten och vad som eventuellt behöver åtgärdas.