Ett effektivt sätt att både transportera och lagra gods på

maj 19, 2020

Lastpallen är en genialisk uppfinning som tillkom för att effektivisera och förenkla transporter både inom Sverige och mellan olika länder. Pallen kan enkelt lyftas med en gaffeltruck och placeras på ett godståg eller i en lastbil. Dess standardiserade mått gör att man enkelt kan planera transporterna. Dagens design av lastpallar sträcker sig ända tillbaka till andra världskriget då den användes för att transportera krigsmateriel på. På den tiden fanns det bara lastpallar av trä men idag kan man även se pallar gjorda av plast och metall, även om trä fortfarande är det mest förekommande materialet.

 

Nya eller begagnade lastpallar

Lastpallen är speciellt viktig inom tillverkningsindustri och transporter men även inom intern lagring. Vanliga branscher där lastpallen används flitigt är inom verkstad och tillverkningsindustri, för byggmaterial, fordon, papper, läkemedel och elektronik. Men även för livsmedelstransporter. Då är det viktigt att pallen, om den är begagnad, är väl rengjord. Därför använder man oftast bara nya pallar vid just livsmedelstransporter. Vill man Köpa lastpallar finns det flera företag som säljer både nytillverkade och begagnade pallar av bra kvalitet.

 

 

Viktigt att säkra godset på lastpallen

Ska man transportera gods med hjälp av lastpall måste man först välja rätt lastbilstyp. Detta gör man genom att ta reda på godsets vikt, tyngdpunkt och viktfördelning. Man måste även veta hur man ska säkra godset på pallen så att det ligger säkert. Det finns olika tekniker för detta men de vanligaste är bandning, sträckfilm, pallkragar eller wellhuvar. Hur pallen ska transporteras och kanske sedan även lagras är också saker som man måste veta i förväg. EU-pallen som används vid transporter via tåg och lastbil har inte samma mått som de lastpallar som används vid containertransporter. Man ska vara noga med att fördela godsets vikt så jämnt som möjligt på pallen. Då ökar dess bärkraft och transporten går smidigt.