Håll fukten borta från huset med hjälp av bra fuktisolering

november 21, 2021

advertorial

Att ha ett välfungerande dräneringssystem på sin tomt är viktigt för att kunna undvika skador på huset. Det är jätteviktigt att leda bort vatten från huset eftersom det annars kan skada både vägg och husgrund. Något som till exempel är väldigt vanligt är att källare drabbas av fuktproblem om dräneringen inte fungerar som den ska. Det är något som man omgående bör se över eftersom fukt kan sprida sig och orsaka mycket kostsamma skador och även orsaka hälsoproblem hos de som bor i huset.

Ett effektivt system som är bra för huset

Genom att sätta in ett bra fuktisoleringssystem så kan man säkerställa en snabb och effektiv avrinning av husets ytterväggar, ett exempel på ett sådant system är TEFOND®. Genom att klä husgrunden med TEFOND®-fuktisoleringsmembran kan man skydda husgrunden från fukt samtidigt som det kan isolera mot kyla och stoppa farliga kemikalier.

image

TEFOND®-systemet består av polyetylenmaterialet (HDPE) som är motståndskraftigt mot just kemikalier som kan finnas i jorden samt i diverse byggmaterial. Det stoppar därmed eventuella kemikalierester i jorden från att tränga in i huset och försämra inomhusklimatet samt skada de boende i huset. Även växtlighet runt huset kan innebära ett problem eftersom rötter från till exempel stora träd kan tränga in i husets väggar. Det är också något som man kan undvika med hjälp av TEFOND® fuktisoleringssystem, tack vare den starka plasten som systemet är tillverkat i.

Fuktisolering håller kvar värmen

Detta fuktisoleringssystem har även en knoppstruktur som gör att det bildas små luftfickor när det monterats med knopparna in mot ytterväggen. Dessa lufthål ökar isoleringen och höjer temperaturen samtidigt som det motverkar fuktbildning. Är man intresserad av att använda sig av TEFOND® fuktisolering så kan man vända sig till e-plast.se. Där hittar man membran i olika storlekar samt tillbehör som är användbara vid montering, som exempelvis kantlister och monteringsspikar.