trädfällning

Hjälp med trädfällning i Norrtälje

Hjälp med trädfällning i Norrtälje

Det tar flera årtionden för ett träd att växa sig stort. För vissa träd kan det till och med ta mer än hundra år. Därför ska man noga väga för- och nackdelar innan man bestämmer sig för att såga ner ett träd. Men det finns absolut tillfällen då man behöver fälla träd, som när de har vuxit sig alltför stora och riskerar att skada intilliggande fastigheter eller andra träd.

Det händer också att träd blir sjuka, eller gamla och försvagade. Sådana träd kan lätt knäckas och  utgör då en fara för både människor och byggnader, i alla fall om de står i ett mer tätbebyggt område. Sjuka träd kan också sprida sin smitta vidare till andra träd om de inte tas bort. 

 

Träd har många fördelar

De stora fördelarna med att ha fullvuxna träd på sin tomt är att de är vackra att se på samtidigt som de har flera praktiska funktioner. De ger skugga och fungerar även som vindskydd, faktum är att träd kan hjälpa till att sänka energiförbrukningen och skapa ett bättre inomhusklimat. Träd har också en dränerande effekt och kan förhindra översvämning. Inte sällan var det av dessa anledningar som träden en gång i tiden planterades, och det gäller därför att tänka sig noga för innan man sågar ner ett träd. 

 

 

Ta ner trädet på ett säkert sätt

När man väl är säker på att man vill ta ner ett träd måste det ske på ett säkert sätt. Vid trädfällning i Norrtälje använder man sig av en lyftkran. Man sågar ner trädet bit för bit och säkerställer på så vis att varken intilliggande byggnader, människor eller andra träd skadas. Dessutom kan man få hjälp med att forsla bort trädet eller få det sågat till ved. Många gånger kan man även få hjälp med att återställa marken med hjälp av stubbfräsning.