I ständig rörelse

maj 14, 2020

Ibland är det spännande att titta tillbaka på vad som format landet där vi bor. Kanske en och annan tror att Sverige alltid har varit likadant och inte har en så spännande historia som USA eller Tyskland. Men varje land har sina berättelser om förändring. Saker som vi tar för givna idag har varit föremål för kamp. Några återkommande teman är folkrörelserna och frikyrkorörelsen. Hur har vi gått från ett djupt kristet land med endast kristna skolor till där vi är idag?

 

Konventikelplakatet

I januari 1726 förbjöds svenskarna att hålla bönemöten utanför kyrkan. Det ansågs väldigt viktigt att alla trodde på samma sak och på samma sätt. Det utdömdes hårda straff mot den som inte följde reglerna. Det här var en stark orsak till att rätt många valde att emigrera till Amerika, framförallt under 1840- och 50-talen. Först i slutet av 1868 upphävdes den här lagen. Då blev det tillåtet att hålla möten, bara de inte var så nära kyrkan så de störde gudstjänsterna på söndagen. Men när blev även skolorna kristna?

 

Folkskolan etableras

Det hände en hel del avgörande saker under mitten av 1800-talet. Exempelvis beslutades år 1842 att Sverige skulle ha skolplikt och en folkskola. På den tiden var alla skolor kristna skolor i den meningen att det var den tro de ideologiskt utgick ifrån. I slutet av 1800-talet var det så dags för folkrörelserna att utvecklas. I och med industrialiseringen och flytten från landet till staden skapades en grogrund för diskussion och samling kring ideer. Grupperna ville förbättra samhället och kampanjade för sitt. Några av de mest omtalade var frikyrkan, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Supandet var ett stort problem och finns beskrivet i både filmer, böcker och sånger. Många fick sin lön i form av brännvin och gårdarna på landet kunde tillverka för husbehov som det hette. Men 1922 blev det förbjudet att sälja och tillverka cider och öl. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *