pumpservice - pumpar Helsingborg

Kvalificerad pumpservice för pumpar i Helsingborg

Kvalificerad pumpservice för pumpar i Helsingborg

editorial

I Helsingborg med omnejd finns ett stort antal industrier som behöver pumpar i sin verksamhet. Det kan handla om transport av kemikalier som blandats och rörts om i en IBC-tank. Blandningen skall tillföras en process och då behöver den pumpas. Processvätskor har inte sällan antingen högt eller lågt pH-värde. Det är viktigt att välja pump som klarar detta arbete utan att pumpens olika delar påverkas av hydroxider eller syror. 

Oavsett vad du skall pumpa vidare i en process, måste du från början ha valt rätt slags pump. Det är självklart viktigt att välja en leverantör som har lång erfarenhet av pumpar. Till det kommer att du måste säkerställa att leverantören kan serva och eventuellt reparera dina pumpar. Du som har en industri i Helsingborgsområdet väljer med fördel pumpservice i Helsingborg. 

 

Pumpar och omrörning

För att pumpa en processvätska krävs ofta omrörning. Inom industriell verksamhet styrs detta nästan alltid med automatik. Kemikalier som köpts in i pulverform, måste exempelvis lösas i vatten. Pulver och vatten blandas i givna proportioner och pumpen kan inte starta förrän allt pulver är löst. Risken är annars att pH-värdet avviker för mycket. 

De flesta pumpar går inte kontinuerligt, utan antalet start/stopp under ett arbetsdygn kan bli många. Detta frestar ofta pumpmotorn. Den viskositet vätskan har påverkar naturligtvis också pumpens prestanda. Återigen, det krävs experthjälp för att välja ut rätt pump för ett speciellt driftsförhållande. 

 

pumpservice - pumpar Helsingborg

 

Behov av pumpservice

Pumpar utsätts för många påfrestningar. Även om mycket är pumpbart, är alla vätskor inte homogena. Det kan finnas både små partiklar och klumpbildningar. En pump slår ofta itu klumpar men självklart kan pumpen över tiden ta skada. 

Driftstopp kostar pengar i en industri. För att undvika långa uppehåll är det viktigt att ha serviceavtal med kort inställelsetid. En skadad pump kan naturligtvis bytas ut mot en ny. Ett annat alternativ är att reparera pumpen. Leverantören bör därför ha tillgång till verkstad för reparation i närområdet.