förskola

Lärande för barn

Lärande för barn

Man vet att hela livet är ett enda långt lärande, men ingen tid syns det så tydligt som hos barn i förskoleåldern. Kapaciteten förefaller oändlig, speciellt om man jämför med den ganska begränsade inlärning man ägnar sig åt som vuxen. Lärande i ung ålder handlar inte så mycket om att nöta in musik, matematik eller annat – men det tidiga lärandet lägger grunden för allt som kommer senare. Man talar om fantastiska möjligheter som behöver tas tillvara. 

En pedagogik som verkligen tagit fasta på detta är Reggio Emilia. Kanske mest känt genom citatet “ett barn har hundra språk men berövas nittionio”.

 

Pedagogik som ser och utvecklar ditt barn

Vad pedagogiken vill rikta uppmärksamheten mot är att barn uttrycker sig på så otroligt många fler sätt än genom talet. Man menar att barn måste ges möjlighet att uttrycka sig på så många sätt som möjligt. Då innefattas musik och teater. Då talar man om matematik och dans. Då ser man möjligheter och utveckling genom att barn ges generöst med möjligheter att få utöva allt detta. Inne och utomhus.

Nu finns förskola i Södermalm där alla barn får alla chanser att använda alla sina språk. Dagligen och med en tanke bakom.

 

 

Vad erbjuds ditt barn?

När du väljer att låta ditt barn präglas av pedagogiken Reggio Emilia kan du förvänta dig att ditt barn får en osedvanligt rik vistelse med möjligheter utöver det vanliga. En förskola där denna typ av lärande prioriteras ger ditt barn rikliga möjligheter till utveckling.

Samtidigt följs de ramar och de regler som är allmänna och regleras enligt lag för förskoleverksamhet generellt.

Daglig utevistelse, tillgång till och deltagande i kulturella sammanhang är självklara delar av verksamheten. Lägg därtill vällagad mat och personal som är dedikerade och utbildade så har ni fått en ganska komplett bild av vad som erbjuds. Ta kontakt så får du mer information.