telelösningar

Mer än att bara ringa

Mer än att bara ringa

När man idag söker telelösningar så finns det en otalig mängd olika tjänster som man kan välja bland. Telelösningar idag innefattar såväl nya tjänster som en del äldre där tekniken har förändrats och därmed förenklat hanteringen. Såväl privatpersoner som företag har med de ökade möjligheterna fått en vana av att omge sig med enkelhet och tillgänglighet, där man kanske har fler enheter men det ändå inte innebär merarbete utan istället förenklingar. Kontor har även gått från att vara fasta till mer mobila, och därmed ökar behoven av telelösningar som följer med i tidens nya teknik och mobila arbetssätt.

 

Digitala system

I och med digitaliseringen har det uppkommit möjligheter och telelösningar där man kan sammankoppla enheterna genom id och molntillgänglighet. På det viset kan man se på sin dator vilka missade samtal man har på sin telefon, och man kan plocka fram bilder på mobilen som man laddat ner på sin dator. Fördelen är att man kan använda vilken enhet som helst men ändå få fram all information och behöver därmed inte gå omvägar. Som företag kan man även lägga in telefoner i ett gemensamt nät, där man genom en telelösning kan lägga in när man gått hem för dagen, har semester eller är sjuk. Kollegorna ser då det och vet varför man inte svarar på mejl eller i telefon.

 

 

Gamla tjänster på nytt sätt

Forna tiders telefonväxlar finns det fortfarande behov av, men mycket kan också göras för att avlasta växeln. Närvaronoteringar, som beskrivs ovan, är en av dessa lösningar. Andra möjligheter är att man inom ett företag lätt kan leta upp kollegors telefonnummer och även ser i displayen vem som ringer, fast man inte har kollegan i adressboken. Mindre företag, såväl som deras kunder, brukar uppskatta den mobila telefonväxeln, där man kan svara och koppla även fast man inte är i närheten av kontoret.