modern konst

Modern konst

image

Den moderna konsten började växa fram under perioden mellan 1860-talet fram till och med 1970-talet. Ofta kännetecknas den här typen av konst av mer experimentella metoder där man gått ifrån den traditionella konsten. Man experimenterade allt mer med olika sorters material och utmanade de tidigare synvinklarna på vad som var konst.

Under tiden då den mer traditionella konsten var den dominerande konstformen var det mer vanligt att man uttryckte sig på ett mer berättande sätt. När den moderna konsten började ta över allt mer gick man ifrån det narrativa perspektivet och uttryckte sig istället på ett mer abstrakt vis. Denna form av modern konst kallades även för postmodernism eller för samtida konst. På https://mynewart.se/modern-konst kan du hitta din egen tavla med modern konst! 

Den moderna konsten hade sitt ursprung från ännu tidigare abstrakt konst, så som dadaism, kubism, expressionism och futurism. Några kända konstnärer som bidrog till utvecklingen av modern konst var bland andra Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, och George Seurat. De hade alla ett starkt inflytande på det som kom att bli den moderna konsten. Till exempel så var Pablo Picasso mycket inspirerad av Paul Cézanne och hans idé om att allting i naturen kunde delas in i tre fasta ämnen, som var kub, sfär och kon. En av de första målningarna Picasso gjorde i denna stil var Les Demoiselles d’Avignon.