magasinering

När man behöver extra plats

När man behöver extra plats

Om man känner att man inte har tillräckligt med plats så kan man kontakta ett företag där det erbjuds magasinering i Uppsala, som till exempel https://www.flyttharry.se/ . Kanske är man mellan två bostäder och måste tillfälligt lagra sitt bohag, man kanske flyttat ihop och har bohag som man har svårt att skiljas ifrån, man kan ha ärvt möbler men har inte plats eller är i någon annan situation där det helt enkelt är för få kvadratmeter i bostaden för det samlade bohaget. Det finns även många företag som nyttjar magasinering vid en flytt eller om man fått en leverans innan man har möjlighet att ta emot den.

 

Hur magasinering fungerar

Magasinering är lite olika beroende på om det är privatpersoner som vill hyra ytor eller företag, och även hur stor yta man vill hyra. När privatpersoner hyr så brukar det vara mindre ytor liknande källarförråden i flerfamiljshus. Ibland är det galler runt förråden och ibland är de klädda för dold insyn. Den som hyr förrådet har en nyckel och får själv styra över förrådet i form av att hämta eller lämna saker.

 

 

När företag magasinerar

Om man vill nyttja större ytor och ha mer service än att hämta och lämna själv, kan man magasinera hos ett företag som inte bara lagrar utan även kan hämta och lämna det som magasineras. Detta är en populär form av magasinering som många företag använder och i det fallet så brukar det som magasineras packas på pallar som märks och lagras på pall-ställningar i väntan på uttransport. Vanligt är att företag som arbetar med denna typ av magasinering även har egna bilar som nyttjas för hämtning och lämning och dessa två tjänster tillsammans, lagring och transport, är en kombination som blivit mer och mer vanlig i och med att många företag har höga lokalhyror och hellre lagrar tillfälligt.