brunnsborrning

När utförs brunnsborrning?

När utförs brunnsborrning?

Brunnsborrning, alltså att man borrar en typ av vatten- eller energibrunn, görs det årligen flera tusen av. Det är vanligt att man utför den typen av borrning vid till exempel anskaffning av bergvärme, då det behöver borras långt ned för att få tillgång till både varmt och kallt vatten. 

För att det ska ske på ett säkert och miljövänligt sätt när man utför en brunnsborrning så finns det lite olika vägar man kan gå. Men den största och absolut viktigaste delen är den ur miljösynpunkt. För att det ska ske få risker för miljöstörningar, så behöver denna typ av arbete utföras av auktoriserad personal. 

 

Vanligaste typen av brunnsborrning

Den vanligaste typen av brunnsborrning är de så kallade bergborrade brunnarna. Den vanligaste anledningen till att man väljer att göra en sådan typ av aktion som brunnsborrning är just på grund av tillgången till dricksvatten. 

När man ska utföra den här typen av arbete så behöver det säkerställas att det inte kommer in någon typ av förorenat material. När det ska borras efter vatten så gör man detta långt ned i marken, långt förbi jordlagren ända ned till berget. För att det inte ska läcka in något som inte bör vara där i rören, som jord eller liknande, så förser man röret med ytterligare ett rör, ett så kallat foderrör.

 

Utförandet av brunnsborrningen

För själva utförandet av borrningen så tätar man igen utrymmet mellan röret och berget med cement, för att det inte ska rinna in något regnvatten, för att sedan fortsätta borra ända tills man når vattnet som lagrats i bergets sprickor. Själva borrningen utförs med hjälp av en sänkhammare. Denna typ av hammare både slår och roterar en så kallad borrkrona i hålet. Behöver ni hjälp med att utföra bergvärme i Västerås, då kan ni ta hjälp av till exempel http://www.borrwik.se/