Kvalificerad pumpservice för pumpar i Helsingborg
I Helsingborg med omnejd finns ett stort antal industrier som behöver pumpar i sin verksamhet. Det kan handla om transport av kemikalier som blandats och rörts om i en IBC-tank. Blandningen skall tillföras en process och då behöver den pumpas. Processvätskor har inte sällan antingen högt eller lågt pH-värde. Det är viktigt att välja pump som klarar detta arbete utan att pumpens olika delar påverkas av hydroxider eller syror. Oavsett vad du skall...