konsult

Spännande med flera olika arbetsplatser

Spännande med flera olika arbetsplatser

“Flera arbetsplatser” kan tolkas på lite olika sätt. Kanske har man har flera jobb med lite timmar här och var, eller kanske hoppar man in extra vid sjukdom. Det kan också – som i det här fallet – handla om bemanningsföretag. Bemanningsföretag är företag där man är anställd för att lånas ut till andra arbetsplatser. Dessa företag sköter bemanning inom många olika yrken som exempelvis på kontor eller inom vården. I det sistnämnda handlar det om att hoppa in och hjälpa till på arbetsplatser där man inte har tillräckligt med personal av en eller annan anledning. Där gäller det att snabbt bli en del av teamet på plats.

 

Vad som förväntas av en konsult

När man ska arbeta som konsult förväntas det att man är framåt och har lätt för att smälta in i det nya teamet, att man är kunnig och kompetent när det gäller både den faktiska vården och i mötet med patienterna, samt att man kan visa empati och vara stresstålig. Konsultföretagen arbetar lite olika men flera jobbar aktivt för att öka personalens kompetens och ger dem stöd och ledning. Företagen anordnar även träffar och föreläsningar som både höjer kompetensen och stärker lagandan, vilket är en viktig del då personalen arbetar på olika ställen.

 

Vilka löften får vården av företagen?

Givetvis kan de förvänta sig väldigt kompetent personal som även kan arbeta alla dygnets timmar; någon som kan branschen och som är bra på personlig service. Det är inte bara sjuksköterskor som jobbar i bemanningsföretagen. Där kan man exempelvis även hitta socionomer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och chefer. Det finns alltså en bred kompetens inom bemanningsföretagen; en kompetent personal som har en viktig funktion att fylla. Personal som bara väntar på att få komma ut på arbetsplatserna, stötta och hjälpa personalen och vårdtagarna för att de ska få den bästa vården som finns att få.