Licenssvetsning

Svetsning är ett brett uttryck

Svetsning är ett brett uttryck

Det finns en mängd med olika sätt att svetsa på. Svetsning används till mycket mer än bara foga ihop två metalldelar. Det finns alltid vissa risker med svetsning och då bara inte ur säkerhetssynpunkt. Det kan vara risker så som ljusbågen, svetsröken eller strålningen. Ett proffs vet hur man balanserar och ställer in. Kanske det inte är så konstigt att det krävs utbildning för att få utföra en del svetsningar. En del svetsningar är till för att laga läckor. Har du problem med läckor så kan läcktätning i Jönköping fixa det snabbt och proffsigt.

 

 

Vad väljer man för svetsmetod?

 

Det finns en rad olika parametrar som spelar in när man väljer svetsmetod. När det kommer till svetsrök så varierar det och det korrelerar med svetsparametrar och grundmaterial. Svetsning kan utföras på en rad olika material med olika egenskaper. Idag är det MIG, MAG och TIG-svets som används i störst utsträckning. Dessutom strävas det efter att automatisera svetsning i allt större grad. Men viss manuell svetsning kommer alltid behövas då det faktiskt är ett hantverk. Licenssvetsning är det ord som används som kvalitetstillverkat. Det får inte vem som helst göra utan det kräver utbildning och certifiering.

 

Svetsning, en fogteknik

 

Det går att svetsa under de flesta förhållanden. Djupt nere i haven och även i rymden. Det kräver bara olika kunskaper. När det kommer till djuphavssvetsning så förekommer det kanske mer än du tror. Broar och oljeriggar måste underhållas och då är det specialutbildade dykare som är nere och svetsar. Där det finns metall som är sammanfogad, behövs det alltid en svetsare. Det är såklart ingen ofarlig arbetsmetod. Oavsett om det är finlir i garaget eller på havets djup finns det alltid en explosionsrisk. Därför är det viktigt att anställa en certifierad svetsare om du vill ha ett jobb säkert gjort och av hög kvalitet.