Modulhus

Tillfälliga boenden skapas snabbt

Tillfälliga boenden skapas snabbt

Med hjälp av modulhus går det snabbt och smidigt att sätta upp olika typer av tillfälliga boenden. Kanske behövs bostäder temporärt på grund av renovering eller att olyckan varit framme. Då är det smidigt att skapa boenden för evakuerade familjer med hjälp av lägenhetsmoduler. Även vid mottagning av flyktingar och vid uppsättning av olika asylboenden är modulhus en smidig och fin lösning. Är du nyfiken att veta mer om vilka typer av Modulhus som finns och hur det är möjligt att anpassa dessa kolla in en sajt som http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/ och ta kontakt.

Att hyra eller köpa moduler

Om du redan från början vet hur länge bostäderna kommer att behövas kan du fatta beslut om att hyra eller köpa modulhus. Är det en tillfällig lösning så är det enklast att hyra modulerna. Vet du däremot att det kommer bli en lång period är det lämpligt att göra ett köp.

Då tillfälliga boenden skapas med hjälp av modulhus fraktas modulerna på plats och byggs ihop enligt den modell som ni beställt. När boendet därefter avslutas monterar samma firma ner dem och fraktar bort modulerna. Naturligtvis återställer de även marken där bostäderna har stått. 

 

 

Uppfyller alla byggnormer

Modulhusen uppfyller givetvis alla gällande byggnormer och är väl lämpade att använda som bostäder eller kontorslokaler. Det byggs även permanenta byggnader som till exempel hotell som baseras på modulhus i grunden. Allt är möjligt och har du idéer eller förfrågningar gällande hur du kan använda modulhus så kontakta en leverantör så svarar de gladeligen på dina frågor. Förutom bostäder används denna typ av moduler ofta till tillfälliga kontorslokaler, skolor, förskolor och andra liknande lokaler. Fördelen är att standardmodulerna ofta finns klara och en byggnad kan uppföras på väldigt kort tid. Är olyckan framme är modulhus fantastiskt bra som lösning under en tillfällig period.