trädfällning Skåne

Trädfällning i Skåne, för professionell trädfällning

Trädfällning i Skåne, för professionell trädfällning

editorial

De flesta associerar nog Skåne med öppna landskap, rapsfält och vackra kustvyer. Allt detta är vanligt förekommande i Skåne, men det finns även gamla bokskogar och många vackra träd.

Träd är inte bara vackra, de producerar även syre och förhindrar erodering. De ger även naturligt vindskydd till känsligare växter, förser jorden med näring genom nedfallna löv, samt är ett hem åt många olika sorters smådjur och insekter. Fruktträd ger så klart näring och mat åt både människor och djur. Träd är helt enkelt mycket viktiga i naturen och ger jorden så mycket!

Även om träd är majestätiska och har många användningsområden, kan de ibland behöva en hjälpande hand. Eftersom träd kan bli mycket gamla, händer det att de under åren samlar på sig svampar, sjukdomar och parasiter. De kan även spricka av sin egen tyngd, blixtnedslag och ålder. Då kan en trädspecialist behövas. Dessa specialister kallas arborister och  kan allt om träd.

 

trädfällning Skåne

 

Arborister är proffs

Arborister kan både bedöma och behandla träd, samt omplacera och fälla. Att fälla ett träd kan vara både svårt och farligt, därför behövs en arborist. Träd är ju ofta både höga och stora, samt kan stå illa till. 

Träd kan behöva fällas av olika anledningar. Till exempel att de är sjuka, riskerar att ramla, eller står ivägen. När träd står för nära byggnader, ledningar eller vägar är det extra viktigt att de fälls på ett korrekt sätt, så att varken egendom eller människor skadas. När det gäller trädfällning i Skåne finns det professionella arborister att anlita, för ett korrekt och säkert utfört arbete. De kan snabbt bestämma vilken metod som är lämpligast i varje enskilt fall. Kanske passar sektionsfällning bäst, för att det är trångt kring trädet. Då kapas trädet av i sektioner, som sedan kontrollerat firas ner till marken. På så vis är hela fällningen trygg och säker, för alla inblandade.