Testamente

Vikten av att upprätta ett testament

Vikten av att upprätta ett testament

editorial

Ett testamente är ett lagligt dokument som beskriver hur en individs egendom och tillhörigheter ska fördelas efter deras död. Genom att upprätta ett testamente kan man säkerställa att ens önskemål uppfylls samt att eventuella tvister och missförstånd mellan anhöriga kan undvikas. Skrivandet av ett testamente är en fundamental del av livs- och arvsplaneringen. Det är dock en process som många väntar för länge med att påbörja, ofta på grund av oklarhet kring regler och procedurer.

Fördelarna med att upprätta ett testamente

En av de största fördelarna med att upprätta ett testamente är att det ger en person full kontroll över hur deras tillgångar ska fördelas efter deras bortgång. Om man avlider utan ett testamente (s.k. intestat dödsfall) är det istället arvsordningen enligt lag som bestämmer vem som ärver. Det kan innebära att ens tillgångar inte fördelas i enlighet med ens egna önskemål.

Ett testamente kan även bidra till att förhindra eventuella tvister mellan anhöriga, vilka ofta kan uppstå i avsaknad av klara instruktioner. Dessutom kan man genom testamentet styra över eventuell gåvobeskattning samt undvika onödig administrationskostnad i samband med dödsboförvaltning.

Att tänka på när man skriver ett testamente

Det finns regler som ska följas när man skriver ett testamente. För att ett testamente ska anses vara giltigt i Sverige måste det vara skriftligt och undertecknat av testator, det vill säga personen som upprättar testamentet. Det bör även bevittnas av två ojäviga vittnen.

I testamentet bör man ange hur man vill att ens egendom ska fördelas samt vem eller vilka som ska ärva. Det kan vara en god idé att även inkludera specifika önskemål kring fördelningen av personliga tillhörigheter, exempelvis smycken, konstverk eller andra värdefulla objekt. Om man har minderåriga barn kan man i testamentet utse en god man eller förmyndare.

Testamente

Söka råd och hjälp med sitt testamente

Att upprätta ett testamente kan vara en komplex process. Det finns många lagliga aspekter att ta hänsyn till, och det kan vara svårt att veta exakt hur man ska utforma testamentet för att det ska bli juridiskt bindande.

För att säkerställa att testamentet uppfyller alla krav och att ens önskemål angående arv och egendom kommer att respekteras, rekommenderas det att söka professionell hjälp. Juristbyrån Nordins har lång erfarenhet inom arvsrätt och testamenteframställning, och kan erbjuda både rådgivning och hjälp med att skriva testamentet. På så vis kan man känna sig trygg i att ens sista önskemål kommer att uppfyllas. Ett testamente är lätt att skjuta upp eftersom det handlar om obehagliga saker. Men det är bättre att göra det idag, än att aldrig få det gjort.