Hur gör man en bergsprängning?

Hur gör man en bergsprängning?

februari 19, 2020

Ibland kan det ta tvärstopp när man har börjat med att gräva i marken. Det kan finnas sten och berg längre ned i marken som man inte kunde förutse när man skulle starta grävningen. Om ni behöver hjälp med bergsprängning eller bergspräckning i Stockholm så kan ni till exempel ta kontakt med http://gnestabergbyggare.se/, så kommer de och hjälper er med det ni behöver ha hjälp med. Men hur går det då till vid en bergsprängning? För det första så behöver man mäta och göra en utvärdering av det som eventuellt ska sprängas. Sedan behöver man både borra och schakta bort grus och eventuell jord för att kunna nå fram till stenen ifråga. 

 

Säkerheten är viktig

Sedan, när det är klart, så kommer själva sprängningen av berget att utföras. Det kan göras på  olika vis beroende på hur stor stenen eller berget är. De som jobbar med detta arbetar med försiktighet och med vidtagna säkerhetsåtgärder för omgivningen. Om det ska sprängas i ett område med mycket människor som bor och vistas i närheten, så kan man använda sig av en annan teknik, en bergspräckning, för att det ska uppstå så lite oljud och buller som möjligt. Allt måste ske på ett säkert sätt för alla inblandade vid en bergsprängning. 

 

Ett varierande arbete

De som arbetar med detta har sett det mesta och arbetat på många olika platser. De har tillgång till material och utrustning för att kunna spränga under marken och till och med för sprängning under vatten. Alla moment i en bergsprängning utförs med hjälp av personalen och deras maskiner samt annan utrustning som är nödvändig. De vanligaste maskinerna som förekommer vid dessa typer av jobb är lastbilar, grävare och borrvagnar. Med tillgång till all utrustning och vidtagna säkerhetsåtgärder kommer personalen se till att arbetet utförs så smidigt och smärtfritt som möjligt.