Hur gör man en bergsprängning?

februari 19, 2020

Ibland kan det ta tvärstopp när man har börjat med att gräva i marken. Det kan finnas sten och berg längre ned i marken som man inte kunde förutse när man skulle starta grävningen. Om ni behöver hjälp med bergsprängning eller bergspräckning i Stockholm så kan ni till exempel ta kontakt med http://gnestabergbyggare.se/, så kommer

Continue Reading